Voľné termíny pre Vás k Vášmu podujatiu

vzdelávacie stretnutia, semináre, umelecké festivaly a i.

3.-5.5.2019

10.-12.8.2019

5.-7.10.2019

26.-28.10.2019

9.-11.11.2019

23.-25.11.2019

28.-30.12.2019