Festivaly umenia

Malé festivaly s krásou a srdcom

Malý festival krásneho spevu 

Jún 2019

Malý festival krásneho pohybu

Júl 2019 

Pútnický festival hudby

August 2019 

Malý festival krásnej hudby

September 2019 

Malý festival 

tvorivej reči

Apríl 2020 

Malý festival 

goetheanistického umenia

Máj 2020