Moja poézia

Perla Perpetua Voberová

Pre Vás

Pozvanie k mojej poézii

Are you looking to surprise that special someone with a romantic getaway, or would you like to indulge in a culinary feast until the sun goes down, maybe you’d like to unwind while enjoying an amazing bike ride through the dunes? We’re now offering 9 spe- cial arrangements that take leisure to a whole other level.

Ľúbostné

Retreat to an unparalleled experience in Aspen this ski season.

O prírode

Host your wedding with us and receive bonus honeymoon nights.

Zamyslené

Enjoy your 5th night free plus a $50 resort credit with your stay.

Pieseň večná

Znej mojou dušou pieseň večná

Čo v mohutných prúdoch ma zalieva

A nech jej znenie je záplava nekonečná

Čo svety dole a hore pretvára.

Spev je ľudského vnútra prameň

A vynáša srdcia do neba,

neba, kde nechýba božia vášeň

A kde všetka Láska excitovaná je

Kde milencov objatia transformuje

do spevu orgazmického nadšenia.

Majer

14.8.2019

Vzdych

Bože, ako si ma pokoril dennodenne ma pokoruješ

Že nemám prirodzené možnosti spievať

Že neustále musím z vlastných síl a nič nepríde zvonku mi na pomoc

Celý život to tak je a o chvíľu tu ten môj hlas nebude.

Čo to ľudia niečujú, že spievam do nebies?!

Nadšenie iba keď dospievam- ale čo ma to stojí síl, aby si to ľudia

vôbec prišli vypočuť?! Nechápem aj to, že niekto má prirodzene

vzájomnú spoluprácu medzi hudobníkmi, ale i v tomto akoby som

bola zakliata.

Koľko som sa ja už hudobníkov naprosila a im

poplatila…

A tá škola aká nemožnosť sa tam dostať. Sedemkrát

som sa tam hlásila a dokopy nič z toho iba čo som si musela aj tú

zaplatiť. och, aké je to ťažké…

Bože, ty my nepraješ. Len ten spev- nič iné som nechcela…

Po tom som túžila, dennodenne,moja modlitba…

A kde je to? Sme v pasti, sme holí- tým Ahrimanom,

že sa vôbec robia nejaké nahrávky tým živý človek nie je

potrebný iba do konzervy jeho umenie a potom odpľutý a tá

konzerva sa omieľa dookola.

I ja to robím, a na koncert druhých už

nechodím…

Majer

3.7.2018