Smrť

Kde je Tvoj osteň
stratil sa pozemskému zrakujpg