Dizajn bez názvu

Zmŕtvychvstanie

Jan Dostal
Dizajn bez názvu (3)

Bratia poďme

Duchovná
Dizajn bez názvu (4)

Baránku Boží

Dora Rappard
Dizajn bez názvu (1)

Kristus vstal z mŕtvych

Jan Rosa
Dizajn bez názvu (5)

Žije život môj

Ambroziánsky chorál
Dizajn bez názvu (6)

Žije, s ním i ja

Ambroziánsky chorál
Dizajn bez názvu (2)

Žije víťaz pravý

Duchovná
Dizajn bez názvu (4)

Viem, že môj Vykupiteľ

Georg Fridrich Händel
Dizajn bez názvu (8)

Radujte sa

James Ellor
Dizajn bez názvu (9)

Skutočne vstal

Johann Rudolph Ahle
Dizajn bez názvu (10)

Slávny svitol deň

Kristína Royová
Dizajn bez názvu (2)

Už je hrob otvorený

Slovenský nápev
Dizajn bez názvu (8)

Pri Tvojom prázdnom hrobe

Jan Rosa
Zmŕtvychvstalý2 (4)

Žije, žije!

Spirituál
Zmŕtvychvstalý2 (5)

Golgotský víťaz

Duchovná
Zmŕtvychvstalý (1)

V hrobe zo skaly

Robert Lowry
Zmŕtvychvstalý2 (1)

Hľaďte, svätí

Henry Thomas Smart
Zmŕtvychvstalý2 (8)

Vstal dnes Kristus

Wiliam Howard Doane
Zmŕtvychvstalý2 (6)

Kristus Pán vstal

Vladimír Betina
Zmŕtvychvstalý2 (9)

Ježiš Kristus z hrobu povstal

Anonymus
Zmŕtvychvstalý2 (13)

Kristus vstal z hrobu dnes

Charles Wesley
Dizajn bez názvu (3)

Ty vzácna sloboda

Mária Royová
Dizajn bez názvu

Pominula noc

Mária Royová
Dizajn bez názvu (1)

Haleluja! Kristus Pán

Giovanni Palestrina
Zmŕtvychvstalý2 (2)

Nastal nám čas preradostný

Vladimír Betina
Dizajn bez názvu (5)

V temnej noci

Frederik Fraser
Dizajn bez názvu (6)

Žije môj pán

M.Frank
Dizajn bez názvu (5)

V temnej noci

Frederik Fraser
Dizajn bez názvu (10)

Vstal On v tejto chvíli

Nápev bratský
Zmŕtvychvstalý (2)

Vstal z mŕtvych Kristus

Nápev vlašský
Dizajn bez názvu (7)

Som v službách Spasiteľa

A.H.Ackley
Dizajn bez názvu (9)

Kristus žije, nebo spieva

Jan Wiliam Steffe
Zmŕtvychvstalý

Ó, sláva žije!

Jozef Haydn
Zmŕtvychvstalý (4)

Sláva, Tebe, Boží Synu

B.Silcher
Zmŕtvychvstalý2 (7)

On z hrobu vstal

K.G.Glässer
Zmŕtvychvstalý2 (11)

Vstal z mŕtvych náš milý

Charles Marsch
Zmŕtvychvstalý2 (10)

Kristus Pán opustil

Nápev havajský
Vzkriesená duša – kópia (2)

Darmo plesá ľudská zlosť

J.Rosenmüller
Vzkriesená duša – kópia (3)

Slavné Kristovo vzkříšení

Nápev 16.stor.
Zmŕtvychvstalý2 (12)

Viem, že môj spasiteľ žije

A.L.Byers
Vzkriesená duša – kópia (1)

Sláva a česť na výsosti

Bartolomeus Gesius