Ateliér krásneho umenia

11a98ad739789e5c7996d75d28a38549

Udržať svoje vnútorné vedomie čisté

a vedieť, či sme schopní

prevziať zodpovednosť

za svoje tvorivé skúsenosti,

tak ako existujú vo svojej pravdivosti

a absolútnosti:

to je základ každého umenia...

Reiner Maria Rilke

Idea

Ateliér krásneho umenia sa snaží spájať umelcov

v spoločnej umeleckej tvorbe

k jednej téme,

ktorá vrcholí spoločnou umeleckou slávnosťou.

Spája umelcov, ktorí sa usilujú o návrat

hlbokého poznania a morálnych impulzov do umenia

a ktorí chcú sa vzájomne inšpirovať

pri svojej tvorbe i inými umeniami

a tvoriť tak, čo najcelostnejšie umelecké diela.

Ateliéry sa konajú väčšinou v Dome u Bielej ruže,

ale môžu byť zorganizované i v iných priestoroch

a na iných miestach,

hlavne v zimných mesiacoch.

Po celodennej umeleckej tvorbe

sa vo večerných hodinách  spoločne čítajú

inšpiratívne texty k danej téme.

 

 

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Rok 2020

projekty 2 (1)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rok 2021

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Rok 2022

26
27
projekty 2
projekty 2 (1)
Projekty 3
Projekty 3 (2)
Projekty 3 (3)
Projekty 3 (4)
Projekty 3 (5)
Projekty 3 (6)

Pripravujeme

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
1(1)
2(1)
3
4(1)
5(1)
projekty 10
6
7(1)
8(1)
9(1)
12(1)
13(1)
14(1)
15(1)
16(1)
17(1)
18(1)
19(1)
20(1)
21(1)
22(1)
24(1)
23(1)
25(1)
26(1)
27(1)
29(1)
30(1)
28(1)
11(1)
10(1)