Ateliér krásneho umenia

11a98ad739789e5c7996d75d28a38549

Udržať svoje vnútorné vedomie čisté

a vedieť, či sme schopní

prevziať zodpovednosť

za svoje tvorivé skúsenosti,

tak ako existujú vo svojej pravdivosti

a absolútnosti:

to je základ každého umenia...

Reiner Maria Rilke

Idea

Ateliér krásneho umenia sa snaží spájať umelcov

v spoločnej umeleckej tvorbe

k jednej téme,

ktorá vrcholí spoločnou umeleckou slávnosťou.

Spája umelcov, ktorí sa usilujú o návrat

hlbokého poznania a morálnych impulzov do umenia

a ktorí chcú sa vzájomne inšpirovať

pri svojej tvorbe i inými umeniami

a tvoriť tak, čo najcelostnejšie umelecké diela.

Ateliéry sa konajú väčšinou v Dome u Bielej ruže,

ale môžu byť zorganizované i v iných priestoroch

a na iných miestach,

hlavne v zimných mesiacoch.

Po celodennej umeleckej tvorbe

sa vo večerných hodinách  spoločne čítajú

inšpiratívne texty k danej téme.

 

 

Perla Perpetua Voberová Eurytmia, spev, poézia Dom u Bielej ruže

Najbližšie termíny

Kvety

30.7 - 5.8.2018

Temperament

20.8 - 25.8.2018

Eurytmia

24.8 - 26.8.2018

Osud národa

10.9 - 16.9.2018

Barokové umenie

1.10 - 7.10.2018

S.B.Hroboň

15.10 - 21.10.2018

Sára a Agar

19.11 - 25.11.2018

Sviatok Lucie

10.12 - 16.12.2018